• |
  • |

วชิระนายก สมาคมสื่อยานยนต์ต่อสมัยที่สอง

  • 15-07-2022 13:40
  • Admin

 

วชิระนายก สมาคมสื่อยานยนต์ต่อสมัยที่สอง

 

          นายวชิระ เรืองมาลัย นายกสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) หรือ (Thailand Automotive Journalists Association : TAJA) เปิดเผยหลังดำรงตำแหน่งเป็นสมัยที่ 2 ว่าคณะกรรมการบริหารได้กำหนดนโยบาย เติมเต็มสิทธิประโยชน์สูงสุดให้แก่สมาชิก และครอบครัว  พร้อมขยายพันธมิตรสู่องค์กรภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน ยกระดับมาตรฐานกิจกรรมหลักให้เป็นสากลมากขึ้น ทั้งงานด้านสังคม และงานด้านวิชาการ พัฒนาทักษะความรู้ความสามารถของสมาชิกให้มีมาตรฐานทั้งด้านงานข่าวสารประชาสัมพันธ์ และความเชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์ นอกจากนี้ยังจะช่วยส่งเสริมให้อุตสาหกรรมยานยนต์ได้เจริญก้าวหน้าเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศอีกด้วย

 

 

          “การได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้มารับตำแหน่งนายกสามาคมฯ สมัยแรกไม่กี่เดือนก็เกิดการระบาดของไวรัสโควิด-19 ทำให้ตลอดระยะเวลา 2 ปี ที่คณะกรรมการชุดก่อนหน้านี้ขยับทำกิจกรรมส่วนรวมได้ยาก โดยการได้รับความไว้วางใจจากสมาชิกให้มารับตำแหน่งนายกฯ ในสมัยนี้ และสถานการ์โควิด-19 เริ่มคลี่คลายคงจะสามารถวางแผนงานด้านกิจกรรมต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับสมาชิกและอุตสาหกรรมยานยนต์ และประเทศได้คล่องตัวยิ่งขึ้น” นายวชิระ กล่าว

 

          นอกจากนโยบายใหม่แล้ว ภายใต้การบริหารงานของคณะกรรมการชุดใหม่นี้ เรายังสานต่อนโยบายที่ดีของคณะกรรมการชุดเก่า พร้อมมีความมุ่งมั่นผลักดันนำชื่อเสียงสมาคมฯ ให้ขจรไกลในวงกว้าง ด้วยการเชื่อมโยงเครือข่ายองค์กรสู่ภายนอกทั้งภาครัฐ และเอกชน เดินหน้ายกระดับทักษะวิชาชีพ และสวัสดิการให้กับสมาชิกให้มีความมั่นใจด้วยพลังของทีมงานบริหารคุณภาพ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมากิจกรรมต่างๆ ที่สมาคมฯ จัดขึ้นได้รับความสนใจ และได้รับความร่วมมือจากสมาชิกในทุกกิจกรรมอย่างสร้างสรรค์มาโดยตลอด

 

 

 

 

คณะกรรมการสมาคมผู้สื่อข่าวรถยนต์และรถจักรยานยนต์ไทย (สรยท.) ประจำปี 2565-2567 

1. นายวชิระ เรืองมาลัย                 นายกสมาคมฯ

2. นายสุรศักดิ์ จรินทร์ทอง             อุปนายก คนที่ 1

3. นายสุรมิส เจริญงาม                  อุปนายก คนที่ 2

4. นางสาวนุสรา เงินเจริญ              กรรมการบริหารและเลขานุการ

5. นายไชยรัตน์ ไพศาลธนจิตร        กรรมการบริหารและเหรัญญิก

6. นายพิสิษฐ ภาระก้านตรง            กรรมการบริหาร

7. นายกันต์ เย็นสบาย                   กรรมการบริหาร

8. นายพุฒิพัฒน์ สุริยะธัญสิริ           กรรมการบริหาร

9. นายประกาศิต ปริญญาชัยศักดิ์.  กรรมการบริหาร

10. นายธีระโชติ คงทน                  กรรมการบริหาร

11. นายจีระศักดิ์ สุวรรณพืช            กรรมการบริหาร

12. นายปฐพี ชูมณี                        กรรมการบริหาร

13. นางสาวรัชดา ศิริบรรณพิทักษ์.  กรรมการบริหาร

 

# # #

 

อัพเดตล่าสุด

NEWS