• |
  • |

ข่าวประชาสัมพันธ์ เอ็มจีทยอยส่งมอบรถ NEW MG EP PLUS จ ำนวน 2,000 คัน ภำยในปี 2568 ให้ ออโต้ ไดรฟ์ เพื่อใช้เป็นรถแท็กซี่ VIP ทั่วไทย

  • 25-05-2024 19:45
  • เส้นทางยานยนต์

 บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ – ซีพี จ ากัด และ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด ผู้ผลิตและผู้จ าหน่ายรถยนต์เอ็มจีในประเทศไทย เอ็มจีและ ออโต้ ไดร์ฟ อีวี (AUTO DRIVE EV)  
ร่วมผลักดันสังคมรถบริการพลังงานไฟฟ้าให้เติบโต สนับสนุนให้ผู้เช่ารถรับจ้างสาธารณะสามารถเช่าขับรถยนต์พลังงานไฟฟ้าได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งจะช่วยลดทั้งต้นทุนด้านพลังงาน และมลพิษในอากาศ โดยนายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (คนขวา) ทยอยส่งมอบรถยนต์พลังงานไฟฟ้า 100% NEW MG EP PLUS จ านวน 2,000 คันให้กับ ดร.อัครนันท์ อริยศรีพงษ์ ประธานกรรมการ บริษัท ออโต้ ไดร์ฟ อีวี จ ากัด (มหาชน) (คนซ้าย) ให้แล้วเสร็จภายในปี 2568 เพื่อใช้เป็นรถรับส่งผู้โดยสาร โดยปัจจุบันได้เริ่มให้บริการแล้วในกรุงเทพฯ ภูเก็ต ซึ่งผู้ที่สนใจใช้บริการสามารถเรียกใช้รถแท็กซี่ไฟฟ้าผ่านแอปพลิเคชัน Grab และเลือกใช้บริการ GrabTaxi VIP และ JustGrab พร้อมเปิดฟีเจอร์เรียกรถ
พลังงานไฟฟ้า (Grab EV Rides) เพื่อเพิ่มโอกาสในการนั่งรถ EV ” 

 

 

 

 

 

 

นายพงษ์ศักดิ์ เลิศฤดีวัฒนวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็มจี เซลส์ (ประเทศไทย) จ ากัด กล่าวว่า “การส่งเสริมให้เกิดการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในกลุ่มรถบริการสาธารณะถือเป็นหนึ่งในแนวทางที่เอ็มจีด าเนินการมาโดยตลอด จากการเล็งเห็นข้อดีหลากหลายแง่มุม ทั้งกับผู้เช่าขับเองด้วยคุณสมบัติของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าที่ช่วยลดภาระค่าเชื้อเพลิง มีรายได้เพิ่มขึ้นจากต้นทุนค่าไฟเฉลี่ยเพียงกิโลเมตรละ 1 บาท* เท่านั้น อีกทั้งยังให้สมรรถนะการขับขี่ที่ดีผู้โดยสารสะดวกสบายด้วยห้องโดยสารที่เงียบ สามารถขนสัมภาระได้มากขึ้น และนั่งสบายตามแบบฉบับของรถสไตล์ STATION WAGON อีกทั้งในปัจจุบันจุดชาร์จรถไฟฟ้าได้กระจายตัวทุกพื้นที่ ซึ่งรวมถึงสถานี MG SUPER CHARGE ที่เปิดให้บริการแล้วกว่า 146 แห่ง ทั่วประเทศ การใช้งานรถไฟฟ้าในวันนี้จึงสะดวกสบายมากขึ้น จากความร่วมมือกันระหว่าง เอ็มจี และ ออโต้ ไดร์ฟ อีวี ในครั้งนี้ จะช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมืองไทย และขยายสังคมยานยนต์อีวีให้เติบโตขึ้นในอีกระดับ”

 

 

 


*การค านวณดังกล่าวกล่าวไม่รวมค่าบริการ ค่าไฟฟ้าแปรผัน (FT) และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์MG CALL CENTRE โทร. 1267 และสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมของ เอ็มจีได้ที่

 

Website: www.mgcars.com  
Line: @MGThailand
Facebook: www.facebook.com/MGcarsThailand
Twitter: @mg_thailand
Instagram: @mgthailand
Youtube: MG Thailand
TikTok: @mgthailand
Application: MG Thailand

 

..........

 

อัพเดตล่าสุด

NEWS